Провеждане на поправителни изпити
юлска сесия, 2023/2024 учебна година