ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  ПО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Изпит за проверка на способностите поДатаНачален часМясто на провеждане
Изобразително изкуство21.06.2021 г.09:00 чЗали № 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Музика22.06.2021 г.09:00 ч.
по ГРАФИК
Зала № 10

 

 

За изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство учениците следва да се явят в училището до 08:30 ч. Необходимите материали за изпълнението на изобразителните задачи са по избор на учениците:

  • За живопис – акварел, темпера, сухи и маслени пастели, цветни моливи и др.
  • За графика – моливи, туш, перо, кредов молив, сух пастел и др.
  • За декоративна задача (модулна решетка) – линия, триъгълник, темперна боя.

Училището осигурява рисувателни листове, подпечатани с печата на училището върху работната страна на листа. Пособията и материалите за изпълнението на задачата за изпита се осигуряват от кандидата.

За изпита за проверка на способностите по музика е осигурена зала с пиано.

 

График за явяване на изпит за проверка на способностите по МУЗИКА  – 22.06.2021 г.