ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ В ЧАСОВЕТЕ ПО РУСКИ ЕЗИК

Още от древността човечеството вярва, че определени предмети и някои живи същества предпазват от най-различни несгоди. Знак за защита може да бъде бродиран върху дреха, пресъздаден върху дърворезба, гравиран върху гривна, може да бъде изработен от най-различни материали като всеки народ има свои характерни символи. За част от амулетите на славянските народи разказват учениците от VII а и VII б клас от СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен чрез подредена изложба пред библиотеката в училището.

В часовете по руски език техният преподавател г-жа Татяна Прашанова задава изработване на проект на тема „Преданья старины – славянский оберег“. Използвайки наученото за традициите, ритуалите, обичаите и празниците, децата са приложили различни техники и са използвали разнообразни материали, за да разкажат за най-основните обереги (амулети). Описанията към всеки един от тях са на руски и на български език, като има и стъпки как да бъдат изработени.

За късмет, богатство, сила, семейно благополучие ….. ще ви послужат метличка, подкова, сплетена коса, Кукла, Домовик и дори черна котка.

Метла, обърната с дръжката надолу, създава защитна бариера в къщата, предотвратявайки проникването на злите сили.

Подковата ще привлече богатство, Куклата ще предпази от болести и ще увеличи реколтата, а сплетената коса символизира растящо благосъстояние.

Домовик е покровител на дома, може да бъде изработен от различни материали, но трябва да бъде поставен на видно място в жилището, за да не се разсърди.

Какви са амулетите за любов и дълголетие, може да разберете, ако разгледате изложбата.

И да, черната котка е символ на късмет!