BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ

 


НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ – ШУМЕН
ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА


 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ
за ученици до 14-годишна възраст

с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда при възстановяване на присъственото обучение в училище при  висока заболяемост повече от 250 на 100 000 на ниво община

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

за ученици над 14-годишна възраст

с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда при възстановяване на присъственото обучение в училище при  висока заболяемост повече от 250 на 100 000 на ниво община

 

 

РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  (ОРЕС)

 

 


Необходими документи за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда


  • за не повече от 30 учебни дни по здравословни или други уважителни причини

Заявление от родител

Заявление от ученик

  • за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка

Заявление от родител

Заявление от ученик

  • за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка по здравословни причини

Заявление от родител

Заявление от ученик

 

Декларация от родителВъв връзка с продължаващата пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID – 19 и зачестилите случаи с положителни проби за COVID-19 през последните седмици в област Шумен, Ви уведомяваме следното:
  1. При необходимост от издаване на служебна бележка от училището, Ви молим да уведомите класния ръководител на паралелката или да изпратите съобщение на електронната поща на училището с необходимата информация. Служебната бележка ще бъде изготвена и ще Ви бъде предоставена чрез класния ръководител.
  2. Заявления до класния ръководител и до директора на училището за отсъствие по семейни причини са качени на сайта на училището в рубрика „Учебна дейност“, формуляри за изтегляне. В случай, че нямате възможност да изтеглите формулярите в домашни условия, молим да информирате класния ръководител, за да Ви бъдат предоставени.