Урок по родолюбие на тема „Олтар за героите“ с ученици от 5. д клас с класен ръководител г-жа Дарина Бошнакова и съвместно с представители на народно читалище „Пробуда“ гр. Шумен и клуб „Крум Страшни“