Александър Маджаров от 9.а клас, Кристиян Радоев 10.а клас и Димитър Стойков от 11.а клас – СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен ще участват в един от най-големите международни форуми на планетата. Световният младежки фестивал, който се провежда на федералната територия „Сириус“ – Сочи ще събере от 1-ви до 7-ми март деца от 100 държави на възраст между 14 и 17 години.

Заявилите участие във Фестивала са 310 000, но успешно издържалите конкурсните задачи са само 500, като 3-ма от тях са от нашето училище, благодарение на усилената подготовка под ръководството на техния преподавател по руски език Любов Кула-Фердинандова.

Форумът представлява открита платформа за споделяне на знания и опит, съчетана с много лектории и богата артистична програма. Организаторите на Фестивала поемат всички разноски на участниците, включително път, специално ушито облекло и посещенията на всички образователни и културно-исторически обекти по време на престоя им.