В периода 23-29 април 2021 г., шест ученици под ръководството на Веселин Жечев – старши учител  в СУ“Сава Доброплодни“, взеха участие в два научни форума:

  1. V-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ за ученици и студенти „ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“, 26-29 април 2021 г., организирана от УНИВЕРСИТЕТ “Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, ОБЩИНА БУРГАС, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС. Училището, като единствен участник от област Шумен, беше представено с две разработки:
  • .„Резерватите по Северното Черноморие“ – Бояна Димитрова от 9б клас
  • „Черноморски храни и деликатеси“ – Никол Иванова от 9в клас

От 69 ученически доклади от цялата страна, представени пред експертна комисия, разработката на Никол Иванова, получи наградта на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД“, гр. Бургас, част от международната компания “Kronospan“ – за производство и разпространяване на дървени плоскости.  Изявата е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 г.

  1. IX–та НАУЧНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА“, 23-24 април 2021 г., ШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“, гр. Шумен. Участието в тази конференция бе част от дейностите по проект „ЧИСТ СВЯТ –ЩАСТЛИВИ ХОРА“ по програма ЕРАЗЪМ+ КД2. Представените доклади бяха на теми, отнасящи се до състоянието на природните компоненти на гр. Шумен и областта:
  • „Защитените местности в община Шумен“ – Александра Маринова – 9а клас
  • „Реките на област Шумен, оттичащи се към Черно море“ – Даяна Кирилова – 9а клас
  • „Атмосферния въздух на град Шумен за периода 2016 – 2020 г“. – Радина Радоева– 9а клас
  • „Почвите на област Шумен“ – Жулиян Желязков – 12в клас

За успешното си представяне на разработките на екологична тематика, всички наши ученици са удостоени със сертификати.