Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Учебни планове

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

Учебни планове І клас: Iа класIб класIв клас, Іг клас

 

Учебни планове ІІ клас: IІа класIІб класIІв клас

 

Учебни планове ІІІ клас: IIІа класIІІб класІIІв клас, ІIІг клас

 

Учебни планове IV клас: IVa класIVб класIVв клас,  IVг клас

 

Учебни планове V клас: Va класVб класVв класVг класVд класVe клас

 

Учебни планове VI клас: VIa класVIб класVIв класVIг класVIд класVIe клас

 

Учебни планове VII клас: VIIa клас.VIIб клас.VIIв клас.VIIг клас.VIIд клас.VIIe клас.

 

Учебни планове VIII клас: VIIIa клас.VIIIб клас.VIIIв клас.VIIIг клас.

 

Учебни планове IX клас: IXa класIXб класIXв класIXг клас

 

Учебни планове X клас: Xa класXб класXв клас, Xг клас

 

Учебни планове XI клас: XIa класXIб класXIв клас, XIг клас

 

Учебни планове XІI клас: XIIa класXIIб класXIIв клас, XIIг клас

 


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Учебни планове І клас: Iа класIб класIв клас

 

Учебни планове ІІ клас: IІа класIІб класIІв класIІг клас

 

Учебни планове ІІІ клас: IIІа класIІІб класІIІв клас, ІIІг клас

 

Учебни планове IV клас: IVa класIVб класIVв клас

 

Учебни планове V клас: Va класVб класVв класVг класVд класVe клас

 

Учебни планове VI клас: VIa класVIб класVIв класVIг класVIд класVIe клас

 

Учебни планове VII клас: VIIa клас.VIIб клас.VIIв клас.VIIг клас.VIIд клас.VIIe клас.

 

Учебни планове VIII клас: VIII a класVIII б класVIII в класVIII г клас

 

Учебни планове IX клас: IXa класIXб класIXв класIXг клас

 

Учебни планове X клас: Xa класXб класXв клас, Xг клас

 

Учебни планове XI клас: XIa класXIб класXIв клас, XIг клас

 

Учебни планове XІI клас: XIIa класXIIб класXIIв клас

 

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

 

Учебни планове І клас: Iа класIб класIв клас, Iг клас

 

Учебни планове ІІ клас: IІа класIІб класIІв класIІг клас

 

Учебни планове ІІІ клас: IIІа класIІІб класІIІв клас

 

Учебни планове IV клас: IVa класIVб класIVв класIVг клас,

 

Учебни планове V клас: Va класVб класVв класVг класVд класVe клас

 

Учебни планове VI клас: VIa класVIб класVIв класVIг класVIд класVIe клас

 

Учебни планове VII клас: VIIa кл.VIIб кл.VIIв кл.VIIг кл.VIIд кл.VIIe кл.

 

Учебни планове VIII клас: VIII a класVIII б класVIII в класVIII г клас

 

Учебни планове IX клас: IXa класIXб класIXв класIXг клас

 

Учебни планове X клас: Xa класXб класXв клас, Xг клас

 

Учебни планове XI клас: XIa класXIб класXIв клас

 

Учебни планове XІI клас: XIIa класXIIб класXIIв класXIIг клас