Учениците от 5.б клас от СУ „Сава Доброплодни” са поканени от студентите от специалност Приложна германистика от ШУ „Епископ Константин Преславски” за да им представят Коледа и типични обичаи, свързани с нея.

Има и изненади, които очакват учениците, изучаващи немски език, като втори чужд.