Директорът на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен – д-р Албена Иванова – Неделчева, връчи грамоти и мини статуетки “Ключ сол” на шестима възпитаници на училището, успешно представили се на националния кръг на състезанието „Ключът на музиката“. Наградени бяха десетокласниците Антоанета Ангелова, Севги Рагуб, Виктория Йорданова и Георги Йорданов, шестокласничката Арзу Билгин и петокласничката Божидара Жечева – ученици на Цветанка Александрова, Диана Такова и Дарина Бошнакова.

 

По регламент Националното състезание „Ключът на музиката“ се провежда с ученици от IV, V, VI, VII и Х клас, като им дава възможност да демонстрират знания и умения, придобити в началния етап на основната образователна степен, трите класа на прогимназиалния етап, както и в последния клас на първи гимназиален етап. „Ключът на музиката“ съдейства за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание по музика в задължителната и общообразователната подготовка и създава условия за изява на всички, които участват в конкурентна среда. Решаването на задачи предполага свободно боравене с основни знания за музиката в рамките на учебните програми по музика. Критериите за оценяваните компетентности на учениците са разработени съгласно държавните образователни стандарти за учебното съдържание по музика. Освен тях се оценяват и проявените творчески способности.

 

Тази година във вече традиционната за училището ни музикална надпревара за областния кръг бяха класирани 19 участници.

 

Гордеем се с вас, скъпи ученици! Бъдете все така успешни!