С информационна кампания в средните училища и университета в град Шумен започна изпълнението на проекта „Младежи стават предприемачи“. Той е финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта. Първата среща от кампанията се проведе в СУ „ Сава Добропродни“. 8 младежи от училището заявиха желанието си да се включат в проекта. Той се изпълнява от СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“. Информационната кампания цели да привлече младежи на възраст 15-29г. за включване в тримесечно обучение по предприемачество, което започва на 01 март и ще приключи на 31 май 2020г.

.Младежите ще усвоят предприемачески умения и ще изработят бизнес планове на свои идеи, с които ще се състезават помежду си пред жури, съставено от предприемачи, представители на венчърни фондове, собственици и управители на местни фирми. По този начин те ще имат уникалния шанс, за последваща комуникация с членовете на журито при търсене на финансиране за своите идеи. В рамките на проекта, обучаемите ще се включат и в обучителни пътувания до фирми, извън Шумен  и ще наблюдават организацията на работа и управлението на различни видове бизнеси. Младежите ще се срещнат с успешни предприемачи на Форум за предприемачество в Шумен през юни 2020 т.г. По време на форума собственици на фирми от различни браншове ще споделят своят опит в предприемачеството и в управлението на своите бизнеси. Всеки от участниците ще получи бюлетин с интригуващите истории за успеха, разказани от успешните предприемачи.

Ако се включите в 3-месечното обучение за предприемачесто, с което на практика се включвате в проекта, Вие:

  • Ще развиете необходими за стартиране на бизнес умения – ще работите с обучители от София и Варна – психолози, успешни предприемачи, финансисти, бизнес консултанти.
  • Ще придобиете не само теоретични, но преди всичко практически умения за стартиране на бизнес и за неговото подходящо презентиране пред потенциални донори – бизнес ангели, венчър капиталисти, собственици на фирми, банки
  • Ще изградите полезни контакти с бизнесмени и предприемачи и потенциални донори на различни бизнеси
  • Ще имате уникалния шанс да презентирате бизнес, който ви е на сърце и желаете на стартирате и развиете. Ще се научите как да го направите печеливш.

За да се включите в проекта и в предстоящото обучение, елате на 28.02.2020г. в 13.50ч. в конферентната зала на хотел „Замъка“.