Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Ученически стипендии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

 

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ЗАПОВЕД № РД 09-451/14.02.2024 г. НА ДИРЕКТОРА НА СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ”, ГРАД ШУМЕН ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИТЕ (публикувано на 15.02.2024 г.)

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

Приложение №1 – ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

 

 

Приложение №2 – ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

 

 

Приложение №3 – ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

 

 

Приложение №4 – ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на стипендия за подпомагане на ученици без родители/само с един родител

 

 

Приложение №5 – ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на еднократна стипендия

 

 

 

Приложение №6 – ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за целева стипендия

 

 

 

Приложение №7 – ЗАЯВЛЕНИЕ избор на стипендия

 

 

 

Приложение №8 – ЗАЯВЛЕНИЕ за банкова сметка на родител

 

 

 

Приложение №9  – Документи, удостоверяващи семейното положение и месечния доход на член на семейството