РЕГЛАМЕНТ

 

Участниците са разпределени в три възрастови групи:

Първа група – ученици от IV клас

Втора групa –  ученици от V до VII клас

Трета група – ученици от VIII до XII клас

Категории:

  1. Литературно творчество:
  • Стихотворение – участват ученици от всички възрастови групи
  • Проза (разказ, приказка) – участват ученици от всички възрастови групи
  • Есе – участват ученици от трета възрастова група

Творбите се представят на хартиен носител на г-жа Искра Табакова – учител по български език и литература. Всяка творба трябва да съдържа информация за автора – трите имена и клас.

 

  1. Мултимедиен проект (презентация, анимация) – участват ученици от втора и от трета възрастова група. Проектите се изпращат на адрес: admin@suizku.com

 

III. Изобразително изкуство (рисунка, постер, макет) – участват ученици от всички възрастови групи. Творбите се предават на г-жа Виолета Петрова – учител по изобразително изкуство.

 

 

Краен срок за предаване на творбите: 17.05.2023 г.