На 24 ноември в Арт пространството на СУ „Сава Доброплодни” – гр. Шумен, се проведе работна среща за споделяне на добри практики, свързани с дейността на ученическите съвети и ученическото самоуправление. На срещата, осъществена по покана на РУО (в лицето на г-жа Таня Боянова – старши експерт по приобщаващо образование), присъстваха над 40 представители на ученически съвети към училища от цялата област.

 

Госпожа Боянова представи накратко историята зад възникването на училищните ученически съвети. Представени бяха и насоки за сформиране на нови такива по местата, където все още няма ситуирани.

 

Управителният съвет на УУС при СУ „Сава Доброплодни” в състав: Бистра Тодорова и Моника Стефанова (координатори), Стефан Калинов (председател), Вероника Браилска и Ралица Вълкова (съпредседатели), споделиха в своята презентация успешни примери за инициативи, чрез които са активизирали ученическата общност през последните месеци. Те представиха впечатленията си от дейността на УУС и успяха да мотивират гостуващите училища да разкажат за свои добри практики, увличайки ги в дискусия.

 

На финала домакини и гости обсъдиха бъдещото развитие на ученическите структури и обмениха идеи за дейностите, които желаят да предприемат в посока на  ученическо овластяване. Стефан Калинов допълни, че съвместно с управителното звено на ученическия съвет към СУ „Сава Доброплодни“ планират предстоящо обучение на тема „Младежко лидерство и ученическо самоуправление“ за учениците – членове на съвета, за да повишат тяхното разбиране по темата. Госпожа Таня Боянова изрази готовността си да подкрепи и следващи подобни срещи, по време на които училищата да продължат да обменят опит и добри практики по темата за ученическото самоуправление.