BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ

Педагогически специалисти

НАЧАЛЕН ЕТАП 

 

 

Виолина Фиданчева Иванова– начален учител

Галина Дойчева Димитрова – начален учител

Ивайло Стойчев Антонов – начален учител
Ивелина Йорданова Кръстева– начален учител

Красимира Йорданова Алексиева – начален учител

Людмила Жечева Славова – начален учител

Мануела Ивайлова Недекова – начален учиител

Мариана Великова Минчева – начален учител

Мирослава Петкова Лечева – начален учител

Петя Ангелова Нинова – начален учител
Радост Иванова Димитрова – начален учител
Рени Даринова Илиева – начален учител
Светлана Георгиева Желязкова – начален учител

Светослава Георгиева Накева – начален учител
Свилена Стефанова Балабанова– начален учител

Татяна Маринова Райкова – начален учител

Тодор Емилов Гецов – начален учител
Галя Константинова Николова – учител в ГЦОУД
Десислава Любенова Димитрова – учител в ГЦОУД
Даниела Маринова Димитрова – учител в ГЦОУД

Ивелина Славчева Йорданова – учител в ГЦОУД

Мария Панчева Христова – учител в ГЦОУД

Полина Илиянова Илиева – учител в ГЦОУД

Росица Димитрова Бутанска  – учител в ГЦОУД

Таня Александрова Петкова – учител в ГЦОУД

Татяна Колева Петкова – учител в ГЦОУД
Янка Русева Рачева – учител в ГЦОУД

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Ася Стефанова Йоцова -Български език и литература

Диана Илиева Димова – Български език и литература

Искра Йорданова Табакова – Български език и литература
Катя Белчева Димитрова – Български език и литература

Магдалена Леонидова Заркова – Български език и литература

Мадлена Славова Косева – Български език и литература

Мая Огнянова Бойчева– Български език и литература

Нора Димитрова Баланска – Български език и литература

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

Валентина Антонова Димова – Английски език

Иванка Христова Кънева – Английски език
Илияна Велчева Стефанова – Английски език

Мария Пламенова Тончева – Английски език

Моника Тончева Стефанова – Английски език

Марияна Савова Тушева – Английски език

Нели Венелинова Арабаджиева – Английски език

Николай Руменов Райнов – Английски език

Павлета Маринова Георгиева – Английски език

Пламена Маркова Крумова – Английски език

Гинка Георгиева Колева– Немски език

Десислава-Девора Гошева Атанасова – Руски език

Любов Викторовна Кула – Руски език
Татяна Виталевна Прашанова – Руски език

 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

Албена Димитрова Иванова-Неделчева – Математика
Георги Жеков Нейков – Математика

Добринка Иванова Добрева – Математика и информационни технологии

Донка Иванова Аргирова – Математика и информационни технологии
Дора Рускова Койнова – Математика

Здравко Митков Петров – Математика
Мариана Илиева Пенева – Математика

Мехмед Ибрахим Коджа – Математика

Мирослав Колев Христов – Математика

Ангел Стоянов Ангелов – Информационни технологии

Десислава Стойчева Гинева – Информационни технологии

Захари Красимиров Николов – Информационни технологии

Лейля Алиева Басриева – Информационни технологии

Мадлена Михайлова Станчева – Информационни технологии и информатика
Славка Василева Михайлова – Информационни технологии и информатика


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

 

Георги Николаев Кънчев – История и цивилизация

Мариана Захариева Георгиева – История и цивилизация

Светла Георгиева Тодорова – История и цивилизация

Бистра Радославова Тодорова – География и икономика
Веселин Великов Жечев– География и икономика
Димитър Атанасов Димитров – География и икономика
Екатерина Стоянова Караджова – Философия, Свят и личност

Мария Георгиева Костадинова – Свят и личност

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ООС, ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

 

 

Валентин Атанасов Вълчев – Биология и здравно образование, Човекът и природата

Веселин Великов Жечев – Биология и здравно образование

Елисавета Василева Димова – Химия и опазване на околната среда
Ивелина Симеонова Иванова – Човекът и природата
Станислав Александров Дойчинов – Биология и здравно образование и Човекът и природата
Валентин Илиев Вълчев – Физика и астрономия
Светлана Добрева Енчева – Физика и астрономия, Човекът и природата

 

МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ХОРЕОГРАФИЯ

 

 

Антони Валентинов Стойчев – Музика

Антония Илиева Божинова – Музика

Веселина Огнянова Николова– Музика

Веселка Диянова Антонова– Музика

Галина Атанасова Георгиева– Музика

Дарина Минкова Бошнакова – Музика

Диана Митева Такова – Музика
Димитричка Илиева Илиева– Музика

Евредика Валентинова Вълчева – музика
Емилия Спасова Божилова– Музика

Ива Николаева Георгиева – Музика

Иван Димов Иванов – Музика

Жанета Димитрова Кацарова – Музика
Калина Анева Петрова – Музика

Мая Христова Осоговска – Музика

Мирослав Венков Минчев – Музика

Ралица Вескова Крумова – Музика
Румяна Стефанова Козарева – Музика

Христина Тодорова Костадинова – Музика

Цветанка Александрова Георгиева – Музика
Янка Димчева Димитрова – Музика
Станимир Николов Станимиров – Музика
Виолета Петрова Петрова – Изобразително изкуство
Дилян Васков Абаджиев – Изобразително изкуство
Димитър Николаев Димитрова – Изобразително изкуство
Деница Венециева Спасова – Изобразително изкуство

Борис Илиев Иванов – Хореограф

Виктория Христова Русева – Хореограф

Галина Станева Колева – Хореограф
Георги Евгениев Георгиев – Хореограф
Ростилав Росенов Борисов – Хореограф
Георги Стефанов Дочев – Корепетитор
Емил Стоянов Димитров – Корепетитор

 

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

Катерина Павлова Кайрякова – Технологии и предприемачество

Татяна Тодорова Атанасова – Технологии и предприемачество
Веселин Дочков Гацев – Физическо възпитание и спорт
Иван Атанасов Сурков – Физическо възпитание и спорт
Мариана Стефанова Троянова – Физическо възпитание и спорт

Митко Георгиев Митков– Физическо възпитание и спорт

Силвия Димитрова Кондаклиева – Физическо възпитание и спорт

 

ЛЕКТОРИ

Елисавета Маринова Иванова – Музика

Красимир Валентинов Харизанов – Информационни технологии

Силвия Начкова Крумова – Философия