ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Учители и служители

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП И ГРУПИ ЗА
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 

Светлана Георгиева Желязкова – начален учител
Мануела Ивайлова Недекова – начален учиител
Ивайло Стойчев Антонов – начален учител
Ивелина Йорданова Кръстева– начален учител
Людмила Жечева Славова – начален учител
Светослава Георгиева Накева – начален учител
Петя Ангелова Нинова – начален учител
Жулиета Иванова Захариева – начелен учител
Мирослава Петкова Лечева – начелен учител
Радост Иванова Димитрова – начален учител
Красимира Йорданова Алексиева – начален учител
Галина Дойчева Димитрова – начален учител
Рени Даринова Илиева – начален учител
Тодор Емилов Гецов – начален учител
Мариана Великова Минчева – начален учител
Татяна Маринова Райкова – начален учител
Виолина Фиданчева Иванова– начален учител
Свилена Стефанова Балабанова– начален учител
Гергана Владимирова Иванова-Атанасова– начален учител
Айтен Исмаилова Сюлейманова – учител в ГЦОУД
Галя Константинова Николова – учител в ГЦОУД
Десислава Любенова Димитрова – учител в ГЦОУД
Даниела Маринова Димитрова – учител в ГЦОУД
Татяна Колева Петкова – учител в ГЦОУД
Янка Русева Рачева – учител в ГЦОУД
Мария Панчева Христова – учител в ГЦОУД
Ивелина Славчева Йорданова – учител в ГЦОУД

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Ася Стефанова Йоцова -Български език и литература
Мадлена Славова Косева – Български език и литература
Диана Илиева Димова – Български език и литература
Искра Йорданова Табакова – Български език и литература
Катя Белчева Димитрова – Български език и литература
Нора Димитрова Баланска – Български език и литература
Мая Огнянова Бойчева– Български език и литература

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

Радка Николова Гочева – Руски език
Десислава-Девора Гошева Атанасова – Руски език
Татяна Виталевна Прашанова – Руски език
Любов Викторовна Кула – Руски език
Илияна Велчева Стефанова – Английски език
Нели Венелинова Арабаджиева – Английски език
Иванка Христова Кънева – Английски език
Марияна Савова Тушева – Английски език
Лучия Петрова Крумова – Английски език
Пламена Маркова Крумова – Английски език
Валентина Антонова Димова – Английски език
Николай Руменов Райнов – Английски език
Гинка Георгиева Колева– Немски език

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

Албена Димитрова Иванова-Неделчева – Математика
Величка Рачева Георгиева – Математика
Георги Жеков Нейков – Математика
Дора Рускова Койнова – Математика
Здравко Митков Петров – Математика
Мариана Илиева Пенева – Математика
Маргарита Йорданова Радославова – Математика
Звездалина Стайкова Ганчева – Математика
Добринка Иванова Добрева-Математика и Информационни технологии и информатика
Мадлена Михайлова Станчева – Информационни технологии
Венцислав Илиев Димитров – Информационни технологии
Ангел Стоянов Ангелов – Информационни технологии
Славка Василева Михайлова – Информационни технологии и информатика
Десислава Стойчева Гинева – Информационни технологии
Лейля Алиева Басриева – Информационни технологии


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

 

Светла Георгиева Тодорова – История и цивилизация
Мариана Захариева Георгиева – История и цивилизация
Теодора Мишева Мишева – История и цивилизация

Слави Димитров Димитров – История и цивилизация
Веселин Великов Жечев– География и икономика
Димитър Атанасов Димитров – География и икономика и История и цивилизация
Станислав Александров Дойчинов – География и икономика и Човекът и природата
Бистра Радославова Тодорова – География и икономика
Мария Георгиева Костадинова – Свят и личност
Екатерина Стоянова Караджова – Философия, Етика и право, Свят и личност

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ООС, ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

 

Валентин Атанасов Вълчев – Биология и здравно образование, Човекът и природата
Станислав Александров Дойчинов – Биология и здравно образование
Веселин Великов Жечев – Биология и здравно образование
Бистра Радославова Тодорова – Биология и здравно образование
Валентин Илиев Вълчев – Физика и астрономия
Елисавета Василева Димова – Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда
Ивелина Симеонова Иванова – Химия и опазване на околната среда
Светлана Добрева Енчева – Химия и опазване на околната среда

 

МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ХОРЕОГРАФИЯ

 

Галина Атанасова Георгиева– Музика
Веселина Огнянова Николова– Музика
Димитричка Илиева Илиева– Музика
Веселка Диянова Антонова– Музика
Емилия Спасова Божилова– Музика
Антония Илиева Божинова – Музика
Калина Анева Петрова – Музика
Румяна Стефанова Козарева – Музика
Цветанка Александрова Георгиева – Музика
Дарина Минкова Бошнакова – Музика
Диана Митева Такова – Музика
Янка Димчева Димитрова – Музика
Станимир Николов Станимиров – Музика
Мирослав Венков Минчев – Музика
Антони Валентинов Стойчев – Музика
Иван Димов Иванов – Музика
Христина Тодорова Костадинова – Музика
Ралица Вескова Крумова – Музика
Виолета Петрова Петрова – Изобразително изкуство
Дилян Васков Абаджиев – Изобразително изкуство
Димитър Николаев Димитрова – Изобразително изкуство
Деница Венециева Спасова – Изобразително изкуство
Галина Колева Станева – Хореография
Борис Илиев Иванов – Хореография
Георги Евгениев Георгиев – Хореография
Виктория Христова Русева – Хореография
Георги Стефанов Дочев – Корепетитор
Емил Стоянов Димитров – Корепетитор

 

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

Татяна Тодорова Атанасова – Домашна техника и икономика
Веселин Дочков Гацев – Физическо възпитание и спорт
Силвия Димитрова Кондаклиева – Физическо възпитание и спорт
Митко Георгиев Митков– Физическо възпитание и спорт
Иван Атанасов Сурков – Физическо възпитание и спорт
Мариана Стефанова Троянова – Физическо възпитание и спорт