BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ

Форми на обучение

През учебната 2021/2022 година Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен осъществява обучение в дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение.

 

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022 година:

 

– Първа сесия: от 11 ноември до 30 ноември 2021 г.

– Втора сесия: от 10 януари до 31 януари 2022 г.

– рета сесия: за ученици от VІІ и от ХІІ клас – от 14 март 2022 г. до 31 март 2022 г.; за всички останали класове – до две седмици -след приключване на учебните занятия за класа в дневна форма на обучение

– Четвърта сесия – до две седмици преди началото на учебната година/до един месец преди началото на годината за учениците в последния гимназиален клас.

 

Ред за записване, уведомяване и полагане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение:

 

1.Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия

2. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити в срок до 10 дни преди началото на съответните изпитни сесии, в което посочват учебните предмети, по които желаят да се явят на изпити, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.