Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Форми на обучение

През учебната 2023/2024 година Средно училище “Сава Доброплодни”, гр. Шумен осъществява обучение в дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение.

 

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2023/2024 година:

 

І. За ученици с изявени дарби и лица, навършили 16 години:

  • Първа сесия: от 06 ноември до 30 ноември 2023 г.
  • Втора сесия: от 08 януари до 31 януари 2024 г.
  • Трета сесия: за ученици от VІІ и от ХІІ клас – от 14 март 2024 г. до 29 март 2024 г.; за всички останали класове – до две седмици след приключване на учебните занятия за класа в дневна форма на обучение
  • Четвърта сесия – до две седмици преди началото на учебната година/до един месец преди началото на годината за учениците в последния гимназиален клас.

ІІ. За ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (след решение на експертна комисия, създадена към Регионално управление
на образованието – Шумен)

Редовните сесии се организират в края на всеки учебен срок:

  • Първа сесия: от 08 януари до 31 януари 2024 г.
  • Втора сесия: от 06 юни до 21 юни 2024 г.

 

Ред за записване, уведомяване и полагане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение:

 

1.Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия

2. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити в срок до 10 дни преди началото на съответните изпитни сесии, в което посочват учебните предмети, по които желаят да се явят на изпити, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.