Ученици от четири шуменски училища ще представят на есен работата си по иновативен проект на Европейската комисия за мониторинг и гражданско образование. България като една от петте държави, участващи в него мобилизира усилията на ученици и учители от шест области на страната. Българското участие премина под мото “Детективи на европейски проекти”. Със съдействието на Областните информационни центрове от Шумен, Силистра, Видин, Бургас, Пазарджик и Ямбол бяха определени пилотни училища, които сформираха екипи за наблюдение. В продължение на седем месеца учениците, подкрепяни от свои учители придобиха практически умения за наблюдение на европейски проекти, използвайки  информационни и комуникационни технологии. В хода на наблюдението те ползваха Единния информационен портал на Структурните фондове: eufunds.bg, както и други източници на публично достъпни данни.

Дванадесетте шуменски детективи изготвиха пет мониторингови доклада за проект на Община Шумен, финансиран от Оперативна програма “Региони в растеж” (2014-2020). С него са подобрени части от градската среда – зелени площи, улици, тротоари и осветление. Учениците анализираха резултатите от проекта, а своите впечатления освен в доклади, споделиха  с флашмоб, статия, озаглавена „В какъв град искам да живея?“ и финално видео: https://www.youtube.com/watch?v=mCU2xIqzZJI&feature=youtu.be 

 

ДЕТЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ