Във връзка със Заповед № РД-25-1128 от 18.04.2024 г. на кмета на община Шумен проф. Христо Христов, 2.05.2024 г. ще бъде неучебен и неприсъствен за учениците на СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен.