С образователен урок за деветокласниците от СУ „Сава Доброплодни“ стартираха инициативите на РИОСВ-Шумен по повод Деня на Земята. Експерт в направление „Води“ представи пред учениците от 9.А и 9.Б клас презентация на тема „Екологично равновесие на Земята“. Презентацията предизвика дискусия сред учениците свързана с факторите на средата, причините за нарушаването на екологичното равновесие и превантивните мерки, които човечеството трябва да предприеме, за да съхрани и оптимизира екосистемите. След урока в двора на училището деветокласниците, заедно със своите учители, засадиха няколко иглолистни растения.