През месец април 2022 г. е проведен E-FEST конкурс за певци, танцьори, инструменталисти, авторска музика, видеоклипове. Акордеонистът Диян Димитров Димитров – ученик от IVв клас, с преподавател г-н Георги Дочев, спечели I място – грамота и златен медал в категория „Инструменталисти“.