Уважаеми родители, скъпи ученици,

 

Във връзка с мерките за намаляване на рисковете от предаване на COVID-19 тържествено откриване на учебната  2020 – 2021 година ще се организира само за I, V и VIII клас:

– от 9:30 часа – тържествен час на класа в северния двор на училището за учениците от I клас;

– от 11:00 часа – час на класа за  V и VIII клас.

Влизането в сградата за всички ученици е както следва:

– за класните стаи на II етаж се влиза от южния вход;

– за класните стаи на III етаж се влиза от югоизточния вход (срещу физкултурния салон).

 

Пожелаваме здрава, спокойна и успешна учебна година!