Уважаеми родители, скъпи ученици,

 

 

 

Във връзка с мерките за намаляване на рисковете от предаване на COVID-19 тържествено откриване на учебната  2021 – 2022 година ще се организира при следния график:

 

  • 9:00 часа – тържествен час на класа в северния двор на училището за учениците от I и V клас (Vб и Vе и новоприети ученици от Vа, в, г и д класове);
  • 13:30 ч. ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС
  • 10:30 ч. Тържествен час на класа за учениците от II, III, Vа, Vв, Vг, Vд и VI клас
  • 11:30 ч. Тържествен час на класа за учениците от IV и VII клас
  • 12:30 ч. Тържествен час на класа за учениците от VIII, IX и X клас
  • 14:00 ч. Тържествен час на класа за учениците от XI клас

 

Влизането в сградата за всички ученици е както следва:

 

– за класните стаи на II етаж се влиза от южния вход;

 

– за класните стаи на III етаж се влиза от югоизточния вход (срещу физкултурния салон).

 

 

Пожелаваме здрава, спокойна и успешна учебна година!