Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

STEAM център по природни науки, изследвания и иновации в СУ „Сава Доброплодни“ 

 

През 2020 г. Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен кандидатства и печели със свой проект за създаване на STEM център по природни науки, изследвания и иновации финансиране по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката. Основните цели, които си поставя екипът, са посредством реализирането на проекта да се интегрира в практиката модел за STEM обучение в съвременна образователна среда, в която създадените учебни програми да бъдат базирани на нов подход в обучението, при който технологиите се използват не само като средство за изучаване на предметно знание, но и на специфични личностни умения като себепознание, емоционална интелигентност и работа в екип.

 

Осъществяването на тази амбициозна задача включва няколко важни аспекта: привличане на съмишленици, ангажиране на училищната общност, създаване на подходяща архитектурна среда, формиране на екип от подготвени висококвалифицирани педагогически специалисти, предоставяне на възможности за пълноценно развитие на знанията, уменията и компетентностите на учениците.

 

Началото се поставя с помощта на външни специалисти (проектант, архитект, IT специалист, специалисти в природонаучни области и др.), с които е обсъдена идеята за STEM центъра. Архитектите дават оценка и предложения за пространствата, които трябва да бъдат преобразувани и използвани за целите на СТЕМ центъра. Проведени са срещи и със специалисти по внедряване на СТЕМ решения на европейско равнище, с представители на ИТ бранша (от професионални програмисти до новатори във виртуализацията), както и с преподаватели от висшите учебни заведения. За бизнеспартньори са привлечени  Love2Design и „Телепол“ ЕООД. Ангажирана е цялата училищна общност: получена е подкрепата на педагогическите специалисти (гласувана от Педагогическия съвет), родителите (резултатът от проведеното анкетно проучване сочи над 90% подкрепа за изграждането на центъра), учениците (в лицето на Училищния ученически съвет), Обществения съвет и Училищното настоятелство.

 

За по-малко от година е изградена нова съвременна материална и техническа база (STEM). Обособено е мултифункционално пространство, разпределено в зони:

 

Зоната за симулации и експерименти „Мегалаб“ е оборудвана с техника, чрез която се визуализират процеси и явления в 3D формат и която способства обучението по биология, химия, физика и математика да бъде интересно и разбираемо за учениците. Виртуалната лаборатория по природни науки позволява иновативно преподаване, при което екипи преподават интегрирано учебно съдържание. В част от зоната са разположени маси за прототипиране и симулация, подвижна станция за материали и зарядна станция за лаптопи. Чрез използването на роботите и комплектите по природни науки преподавателите представят на учениците учебните задания чрез игра и експерименти с предмети от живата и неживата природа.

 

Свободната зона за дискусии е обзаведена с модулни мебели.

 

Зоната за представяне е обезпечена със спомагателна техника за презентиране и дискусии.

 

Зоната за проучване и обмяна на опит е оборудвана с техника и модулни мебели (маси, столове).

 

Зоната за ограничен достъп е в специално обособено отделно помещение за съхранение на техника и материали, към което има кът за подготовка и отдих на преподавателите. Центърът разполага с преносими компютри, интерактивни и мултимедийни дисплеи и специализирана техника.

 

Сформиран е екип от квалифицирани учители за работа в STEM среда, който може самостоятелно да продължи управлението и изпълнението на проектите в СТЕМ центъра, да привлича и насърчава нови ученици да вземат активно участие, както и да подпомагат останалите си колеги и колеги от други училища.

 

Установени са партньорства с организации за изпълнение практическата част от проектните дейности на учениците.

Проведени са интегрирани уроци по природни науки, реализирани са занятия по национални проекти и програми за извънкласна подготовка на ученици работи се по STEM проекти, свързани с участието на ученици и учители в национални и международни конкурси. Средата, в която се провеждат обученията, е мултифункционална  и предлага както поле за съвместна работа, така и кът за уединение при необходимост да се изпълняват индивидуални задачи.

 

Едни от първите гости на STEM центъра бяха четвъртокласниците от НУ „Илия Р. Блъсков“, гр. Шумен (https://bit.ly/33HM0pK), които изпробваха възможностите на дигиталните устройства, програмираха чрез Scratch,  задаваха команди на лего роботи (които даже им попяха), използваха плодове и компютърна програма, за да създадат свои музикални произведения, забавляваха се с пчеличката Bee. Посещението (реализирано като дейност по Националната програма „Заедно в грижата за ученика“) помогна на бъдещите петокласници да се запознаят с непознатата училищна среда и прогимназиалните учители и способства за бързата и качествена адаптация на прехода от началния към прогимназиалния етап в училище.

На 22.03.2021 г. работно посещение в СУ „Сава Доброплодни”, гр. Шумен  направи министърът на образованието и науката. Той разгледа новосъздадения „Център за природни науки, изследвания и иновации“ и присъства на онлайн уроци в III, IV и IX (час по технологии и предприемачество; час по компютърно моделиране; час по хореография;  интегриран урок по химия и опазване на околната среда и география и икономика). По-подробна информация за събитието може да бъде прочетена на следните интернет адреси: https://bit.ly/32h11dq (www.suikzu.com); https://bit.ly/3aOzxk6 (www.shmoko.bg);  https://bit.ly/3u2G8z3 (www.monitor.bg); https://bit.ly/3u48HfI (www.pik.bg) и https://bit.ly/3vmGfpx (www.shumen.bg).

 

Създаденият STEM център привлече вниманието и на „Нова телевизия“, която излъчи на 18.04.2021 г. репортажа „СТЕМ ОБУЧЕНИЕ – ИЛИ ТЕОРИЯ НА ПРАКТИКА: За новия модел на обучение в българските училища (www.nova.bg: https://bit.ly/2SbL6eU).

 

На 25.06.2021 г. във в. „Капитал“ бе публикувана статия за завършения STEM проект на училището и реализираните дейности със заглавие „Нов модел на учене. STEM центрове в три шуменски училища“. Статията може да бъде прочетена на адрес
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obrazovanie/2021/06/25/4220916_nov_model_na_uchene_stem_centrove_v_tri_shumenski/.

 

През учебната 2021 – 2022 година STEM центърът се превърна в предпочитано място за учене на учениците от всички  етапи  на обучение. Под вещото ръководство на учителя по информационни технологии Ангел Ангелов и Силвина Симеонова – учител по физика и астрономия, най-малките ученици откриват защо през есента листата променят цвета си и падат (https://www.monitor.bg/bg/a/view/listopad-po-jakija-nachin-290279), второкласниците и третокласниците разбират какво представлява земетресението, а четвъртокласниците експериментират със звука и звуковите вълни. Темите за деветите класове са Електрически вериги и Вълни и предаване на данни, а учениците от прогимназиалния етап очакват с нетърпение предстоящите занимания, подготвени за тях.

 

Реализирането на цялостната програма от дейности по проекта ще насърчи познаването и разбирането от ученицит

 

е на основни естествено-научни понятия от учебната програма в съответствие с образователния стандарт и ще подобри способността им за решаване на практически задачи с помощта на математическо моделиране и метрична система от единици. Екипът от специалисти на СУ „Сава Доброплодни“ си поставя за цел да развие у младите хора компетенциите на XXI век (4К): критично мислене, креативност, комуникация и сътрудничество, за да улесни и подпомогне личностната, социалната и професионалната реализация на своите възпитаници.

 

 

Изглед преди:

 

 

Проект:

 

 

Настоящото състояние на пространството: