Във връзка със Заповед № РД 09-606/09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която се нарежда да не се провеждат организирани прояви, изяви и мероприятия с ученици и педагогически специалисти, Ви уведомяваме, че планираният за провеждане през периода 27.03.-29.03.2020 г. V Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“ в гр. Шумен се отменя в раздел „Музика“ и раздел „Надиграване“.

Предвид това, че организираната форма за участие в конкурса от направленията “Изобразително изкуство” и “Визуални изкуства” няма да доведе до събирането на хора на едно място, същата ще се проведе съгласно оповестения регламент на конкурса: рисунки ще се приемат до 20.03.2020 г. вкл.

Наградените участници от направленията “Изобразително изкуство” и “Визуални изкуства”, ще получат наградите си по поща.