През месец май отборът на СУ „Сава Доброплодни“ завоюва първо място в общинското и областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ – Шумен – 2022 година и стана представител на областта в  XVІІІ Национално състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, което се проведе в градски парк „Асеневци“ в град  Велико Търново. На провелата се от 27 до 29 юни надпревара възпитаниците на училището, подготвени от педагогическия съветник г-жа Бистра Тодорова и РДПБЗН– град Шумен, премериха сили с 27 отбора, в които бяха включени 112 деца от цяла България.

В първия ден децата решаваха тест и казуси, свързани със защитата при бедствия, а през втория учениците трябваше да преминат през симулационна стая, в която да покажат съобразителност и реакции при земетресения, действия при наводнение, поставяне на противогази, херметизиране на врати и прозорци при химически атаки и познания за защита на хранителни продукти от радиоактивно замърсяване. В последния състезателен ден отборите демонстрираха знанията и уменията си за оказване на първа долекарска помощ.

В спортната надпревара, при изключително сериозна конкуренция, Георги Дончев от VІе клас, Александър Браилски от VІІе клас, Стела Стоянова от VІІв клас и Андрей Димитров от VІІа клас показаха изключителни умения за работа в екип, спортен хъс и желание за победа, което им отреди 17 място в крайното класиране.