ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Средно училище „Сава Доброплодни“ е модерно, конкурентноспособно и привлекателно училище. То гарантира качествена образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща личностното развитие на всеки ученик.

Училището подготвя своите възпитаници за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. Изградена е силна, сплотена и активна автономна общност, в която учителите осигуряват качествено образование, водещо не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, създаване на условия за изява на нейните индивидуални творчески способности.

 

Висококвалифицираните специалисти работят в добро международно сътрудничество с училища от ЕС. Взаимодействат си с НПО и културните институти, както и с ВУЗ: ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, „Нов български университет“.

 

Средно училище „Сава Доброплодни” е гарант за висококачествен образователно – възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на европейския съюз и в духа на демократичните ценности.

Актуални новини

Ученици от 5.е клас участват по Националната програма за универсална превенция кодово име „Живот“

На 22.02.2021 год., екип от Превантивно-информационен център – Шумен проведе първата си среща с ученици от 5.е клас при Средно…

виж повече

148 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

    ВАСИЛ ЛЕВСКИ 148 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ  ЗА ТЕБ, АПОСТОЛЕ …     В моменти като този, трудни за съдбата…

виж повече

Съобщение до ученици, родители и учители

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ, Във връзка със Заповед № РД 01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването за удължаване на…

виж повече