ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Средно училище „Сава Доброплодни“ е модерно, конкурентноспособно и привлекателно училище. То гарантира качествена образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща личностното развитие на всеки ученик.

Училището подготвя своите възпитаници за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. Изградена е силна, сплотена и активна автономна общност, в която учителите осигуряват качествено образование, водещо не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, създаване на условия за изява на нейните индивидуални творчески способности.

 

Висококвалифицираните специалисти работят в добро международно сътрудничество с училища от ЕС. Взаимодействат си с НПО и културните институти, както и с ВУЗ: ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, „Нов български университет“.

 

Средно училище „Сава Доброплодни” е гарант за висококачествен образователно – възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на европейския съюз и в духа на демократичните ценности.

Актуални новини

II Международен фестивал-конкурс «АРТ-ПАРАД В ВИТЕБСКЕ», Беларус, 8-10 януари 2021 година

Прекрасно представяне на Габриела Димитрова Петрова от пети музикален клас при СУ „Сава Доброплодни“ с вокален педагог Галина Георгиева. Габриела…

виж повече

Призови места за ученици от музикални паралелки на СУ „Сава Доброплодни“ с вокални педагози Галина Георгиева и Веселка Антонова

  През декември във Велико Търново се проведе VI Национален онлайн конкурс за вокално и танцово изкуство. В конкурса взеха…

виж повече

Oбучение от разстояние в електронна среда

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,           Във връзка с изпълнение на заповед № РД 01-718/ 18.12.2020 г. за…

виж повече