ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Средно училище „Сава Доброплодни“ е модерно, конкурентноспособно и привлекателно училище. То гарантира качествена образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща личностното развитие на всеки ученик.

Училището подготвя своите възпитаници за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. Изградена е силна, сплотена и активна автономна общност, в която учителите осигуряват качествено образование, водещо не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, създаване на условия за изява на нейните индивидуални творчески способности.

 

Висококвалифицираните специалисти работят в добро международно сътрудничество с училища от ЕС. Взаимодействат си с НПО и културните институти, както и с ВУЗ: ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, „Нов български университет“.

 

Средно училище „Сава Доброплодни” е гарант за висококачествен образователно – възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на европейския съюз и в духа на демократичните ценности.

Актуални новини

Нови успехи в информационните технологии

Андрей Димитров – ученик от 11.б клас на СУ „Сава Доброплодни“ – завоюва първо място в конкурса „Чиста енергия за…

виж повече

Национална грамота „Неофит Рилски“

Броени дни преди 24 май – деня, в който просветителите отбелязват своя най-тачен празник, със Заповед РД 09-1096/19.05.2020 година, министърът…

виж повече

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

П Р О Г Р А М А за честване в електронна среда     Поздравителен адрес от г-н Любомир…

виж повече