Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ОТ 6.В С НАТРАДА ОТ Х НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС “ВАЗОВАТА БЪЛГАРИЯ”

виж повече

НАГРАДИ ЗА ГАЙДАРИТЕ ОТ ФЕСТИВАЛ В ПОПОВО

ЕЗИКЪТ НА ДОБРОТО

Средно училище „Сава Доброплодни“ - град Шумен

Снимка на ябълка и книги с декоративна цел

Средно училище „Сава Доброплодни“ е модерно, конкурентноспособно и привлекателно училище. То гарантира качествена образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща личностното развитие на всеки ученик.

Снимка на свидетелство, присъждащо се на СУ Сава Доброплодни, за принос към опазване на общественото здраве
Снимка на малък глобус

Успешна реализация

Училището подготвя своите възпитаници за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. Изградена е силна, сплотена и активна автономна общност, в която учителите осигуряват качествено образование, водещо не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, създаване на условия за изява на нейните индивидуални творчески способности.

Снимка на специалисти в сферата на образованието

Международно сътрудничество

Висококвалифицираните специалисти работят в добро международно сътрудничество с училища от ЕС. Взаимодействат си с НПО и културните институти, както и с ВУЗ: ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, „Нов български университет“.

Снимка илюстрираща висококачествен образователно-възпитателен процес

Висококачествен образователно-възпитателен процес

Средно училище „Сава Доброплодни” е гарант за висококачествен образователно-възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на европейския съюз и в духа на демократичните ценности.

Графичен разделител с декоративна цел

Други новини

Полезни връзки

Будни
Единни
Активни
Нашата тайна е много проста:
правим всичко със сърце,
душа и вдъхновение.