ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Средно училище „Сава Доброплодни“ е модерно, конкурентноспособно и привлекателно училище. То гарантира качествена образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща личностното развитие на всеки ученик.

Училището подготвя своите възпитаници за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. Изградена е силна, сплотена и активна автономна общност, в която учителите осигуряват качествено образование, водещо не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, създаване на условия за изява на нейните индивидуални творчески способности.

 

Висококвалифицираните специалисти работят в добро международно сътрудничество с училища от ЕС. Взаимодействат си с НПО и културните институти, както и с ВУЗ: ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, „Нов български университет“.

 

Средно училище „Сава Доброплодни” е гарант за висококачествен образователно – възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на европейския съюз и в духа на демократичните ценности.

Актуални новини

„Всички виждаме с очите си, защо тогава те пропускат истински важните неща?“

  Този „голям“, екзистенциален (както биха казали възрастните, на които все трябва да се обяснява) въпрос задава малката Лили Борисова…

виж повече

Съобщение до ученици и родители

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ, Във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни…

виж повече

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

  СУ „Сава Доброплодни” е включено в изпълнението на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма…

виж повече