ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Средно училище „Сава Доброплодни“ е модерно, конкурентноспособно и привлекателно училище. То гарантира качествена образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща личностното развитие на всеки ученик.

Училището подготвя своите възпитаници за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. Изградена е силна, сплотена и активна автономна общност, в която учителите осигуряват качествено образование, водещо не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, създаване на условия за изява на нейните индивидуални творчески способности.

 

Висококвалифицираните специалисти работят в добро международно сътрудничество с училища от ЕС. Взаимодействат си с НПО и културните институти, както и с ВУЗ: ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, „Нов български университет“.

 

Средно училище „Сава Доброплодни” е гарант за висококачествен образователно – възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на европейския съюз и в духа на демократичните ценности.

Актуални новини

Европейска седмица на кодирането

От 10 до 25 октомври учениците от СУ „Сава Доброплодни“ за поредна година се включиха в Европейската седмица на кодирането….

виж повече

Малките медалисти

С радост споделяме резултатите на участниците от начален етап при СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен през учебната 2019/2020 година….

виж повече

Военно обучение за десетокласниците от музикалната паралелка на СУ „Сава Доброплодни“

Един различен ден за десетокласниците от музикалната паралелка на СУ „Сава Доброплодни“. Военно обучение на полигона до с. Марково- стрелби…

виж повече