BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ

История на училището

През своята над 50-годишна история СУ „Сава Доброплодни“ преминава през различни етапи на развитие. Наследник е на Седмо основно училище и на Единно средно политехническо училище с изучаване на руски език. От 12 май 1992 година учебното заведение получава името Средно общообразователно училище с разширено изучаване на чужди езици и изкуства „Сава Доброплодни“. За сравнително краткия период на съществуването си училището успява да създаде собствени традиции, да утвърди името си като средище на единството от знания и таланти, да извоюва свое пространство в културния живот на града и страната. То е търсено и предпочитано, тъй като предлага на учениците и техните родители уникална за област Шумен симбиоза от академични постижения и диференциран подход към таланта, защото тук заедно с научните знания децата откриват вълшебството и красотата на музиката, танца и изобразителното изкуство. Техните дарования се развиват и усъвършенстват от доказал се с постиженията си висококвалифициран екип от преподаватели.

Като утвърдена образователна и културна институция, училището заема съществена роля в духовния живот на града в тясно взаимодействие с Областната управа, Община Шумен, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, музеите, читалищата и много други институции в града и извън него – като РКИЦ – България. СУ „Сава Доброплодни“ е договорен партньор към университета Кеймбридж във Великобритания, провежда подготовка и съдейства за реализирането на международно признати изпити за владеене на английски език, реализира проекти по програма „Еразъм +“, КД 1 (Образователна мобилност за граждани) и КД 2 (Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики), като за периода 2016 – 2020 г. има осъществени 4 проекта с партньори от 7 държави. Oт 2015 г.  членува в „Секция на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика в Република България“ – СУПРИМ, към асоциацията на Европейските музикални училища и Асоциацията на училищата с профилирано и разширено изучаване на хореография – АУПРИХ. От 2016 година училището е оператор на Международната награда на херцога на Единбург, водеща международна младежка Програма за личностно развитие и постижения. През 2017 година е разкрита и първата професионална паралелка в СУ „Сава Доброплодни“, в която учениците се обучават по професия „Танцьор“, специалност „Български танци“. Паралелката е правоприемник на традиционната за училището профилирана подготовка по хореография.

Своите успехи училището дължи както на талантливите си ученици и доверието на техните родители, така и на висококвалифицирания си преподавателски състав. Учителите в екипа неспирно работят върху повишаването на своята квалификация в различни обучителни и научни програми в страната и чужбина. Много от тях са наставници на бъдещите учители от педагогическите специалности на ШУ „Епископ К. Преславски“ и съвместяват преподаването на ученици с обучението на студенти.  В преподавателския екип са автори на учебници и изявени творци от областта на изобразителното изкуство, хореографията и музиката. Високото качество на образованието привлича деца не само от града и региона, но и от цяла Североизточна България.

ПАТРОН НА УЧИЛИЩЕТО

Сава Хаджиилиев Доброплодни е от ония ярки възрожденски личности, които ни удивляват с разностранните си интереси и с неизчерпаемата си енергия, отдадена в полза на българския род.

Роден е на 03.12.1820 година в град Сливен. През 1837 година с помощта на сливенски търговци постъпва в прочутото за времето си училище в Куручешме  –  Цариград, където по това време учи и Георги С. Раковски. Учителите му са удивени от неговите успехи по математика, география, астрология, философия, литература, гръцки, латински и френски език. През 1842 година завършва училището с отличие, за което е удостоен със званието „евкаридис” – „доброплодни”.

На 15.08.1847 година, след петгодишно учителстване в град Котел, Сава Доброплодни пристига в Шумен. Проявява се като модерно мислещ учител, буден общественик, нравствено извисена личност. Сближава се с някои полски и чешки емигранти – преди всичко с Лайош Кошут.

След заминаването на Михай Шафран, по негова инициатива в града се създава първият в страната оркестър. Поставя началото на театралното дело в България, като създава и първата оригинална българска драма – комедията „Михал”. Предприема няколкомесечно пътуване до Виена, Бърно, Прага, Карлсбад. Назначен е за две години и половина като привременен професор по гръцки език в гимназията в Сремски Карловци. След края на Кримската война се завръща в България и отново става учител в Шумен, където урежда четирикласно училище (полугимназия), на което е пръв директор. Развива активна обществена и културна дейност – основава читалище, което възглавява като председател, урежда театрални представления с участието на свои ученици – Васил Друмев, Добри Войников, В. Д. Стоянов.

След Освобождението е член, а след това и председател на Окръжния управителен съвет във Варна., училищен инспектор в Разград и Варна. Дописен член е на Българското книжовно дружество (днешната Българска академия на науките), в което става почетен член от 1884 година.

Химн на СУ „Сава Доброплодни“

Потомци сме на Доброплодни –
учител най-високославен,
издигнал книгата в молитва
за бъднина на род прославен.

Читалища, школа, театър,
напътстваща и мъдра реч –
във битката за бъднината
това бе неговият меч.

Затуй до днес не е забравен,
а щедро е възнаграден
с признателност, безсмъртие и слава,
пребъдващи във утрешния ден.

Света омайваме със песен,
с изящен танц, рисунка, стих,
разкрива мъдрият „Водител“
към знанието тайните врати.

Текст – Хриска Лазарова
Музика – Михаил Биков