Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

История на училището

 

През своята над 50-годишна история СУ „Сава Доброплодни“ преминава през различни етапи на развитие. Наследник е на Седмо основно училище и на Единно средно политехническо училище с изучаване на руски език. От 12 май 1992 година учебното заведение получава името Средно общообразователно училище с разширено изучаване на чужди езици и изкуства „Сава Доброплодни“. За сравнително краткия период на съществуването си училището успява да създаде собствени традиции, да утвърди името си като средище на единството от знания и таланти, да извоюва свое пространство в културния живот на града и страната. То е търсено и предпочитано, тъй като предлага на учениците и техните родители уникална за област Шумен симбиоза от академични постижения и диференциран подход към таланта, защото тук заедно с научните знания децата откриват вълшебството и красотата на музиката, танца и изобразителното изкуство. Техните дарования се развиват и усъвършенстват от доказал се с постиженията си висококвалифициран екип от преподаватели.

Като утвърдена образователна и културна институция, училището заема съществена роля в духовния живот на града в тясно взаимодействие с Областната управа, Община Шумен, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, музеите, читалищата и много други институции в града и извън него – като РКИЦ – България. СУ „Сава Доброплодни“ е договорен партньор към университета Кеймбридж във Великобритания, провежда подготовка и съдейства за реализирането на международно признати изпити за владеене на английски език, реализира проекти по програма „Еразъм +“, КД 1 (Образователна мобилност за граждани) и КД 2 (Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики), като за периода 2016 – 2020 г. има осъществени 4 проекта с партньори от 7 държави. Oт 2015 г.  членува в „Секция на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика в Република България“ – СУПРИМ, към асоциацията на Европейските музикални училища и Асоциацията на училищата с профилирано и разширено изучаване на хореография – АУПРИХ. От 2016 година училището е оператор на Международната награда на херцога на Единбург, водеща международна младежка Програма за личностно развитие и постижения. През 2017 година е разкрита и първата професионална паралелка в СУ “Сава Доброплодни”, в която учениците се обучават по професия “Танцьор”, специалност “Български танци”. Паралелката е правоприемник на традиционната за училището профилирана подготовка по хореография.

Своите успехи училището дължи както на талантливите си ученици и доверието на техните родители, така и на висококвалифицирания си преподавателски състав. Учителите в екипа неспирно работят върху повишаването на своята квалификация в различни обучителни и научни програми в страната и чужбина. Много от тях са наставници на бъдещите учители от педагогическите специалности на ШУ „Епископ К. Преславски“ и съвместяват преподаването на ученици с обучението на студенти.  В преподавателския екип са автори на учебници и изявени творци от областта на изобразителното изкуство, хореографията и музиката. Високото качество на образованието привлича деца не само от града и региона, но и от цяла Североизточна България.

 

ПАТРОН НА УЧИЛИЩЕТО

Сава Хаджиилиев Доброплодни е от ония ярки възрожденски личности, които ни удивляват с разностранните си интереси и с неизчерпаемата си енергия, отдадена в полза на българския род.

Роден е на 03.12.1820 година в град Сливен. През 1837 година с помощта на сливенски търговци постъпва в прочутото за времето си училище в Куручешме  –  Цариград, където по това време учи и Георги С. Раковски. Учителите му са удивени от неговите успехи по математика, география, астрология, философия, литература, гръцки, латински и френски език. През 1842 година завършва училището с отличие, за което е удостоен със званието „евкаридис” – „доброплодни”.

На 15.08.1847 година, след петгодишно учителстване в град Котел, Сава Доброплодни пристига в Шумен. Проявява се като модерно мислещ учител, буден общественик, нравствено извисена личност. Сближава се с някои полски и чешки емигранти – преди всичко с Лайош Кошут.

След заминаването на Михай Шафран, по негова инициатива в града се създава първият в страната оркестър. Поставя началото на театралното дело в България, като създава и първата оригинална българска драма – комедията „Михал”. Предприема няколкомесечно пътуване до Виена, Бърно, Прага, Карлсбад. Назначен е за две години и половина като привременен професор по гръцки език в гимназията в Сремски Карловци. След края на Кримската война се завръща в България и отново става учител в Шумен, където урежда четирикласно училище (полугимназия), на което е пръв директор. Развива активна обществена и културна дейност – основава читалище, което възглавява като председател, урежда театрални представления с участието на свои ученици – Васил Друмев, Добри Войников, В. Д. Стоянов.

След Освобождението е член, а след това и председател на Окръжния управителен съвет във Варна., училищен инспектор в Разград и Варна. Дописен член е на Българското книжовно дружество (днешната Българска академия на науките), в което става почетен член от 1884 година.

 

Химн на СУ “Сава Доброплодни”

Потомци сме на Доброплодни –
учител най-високославен,
издигнал книгата в молитва
за бъднина на род прославен.

Читалища, школа, театър,
напътстваща и мъдра реч –
във битката за бъднината
това бе неговият меч.

Затуй до днес не е забравен,
а щедро е възнаграден
с признателност, безсмъртие и слава,
пребъдващи във утрешния ден.

Света омайваме със песен,
с изящен танц, рисунка, стих,
разкрива мъдрият “Водител”
към знанието тайните врати.

 

Текст – Хриска Лазарова
Музика – Михаил Биков