На 14 юни 2023 г. директорът на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен – д-р Албена Иванова-Неделчева, съвместно с кмета на Шумен – г-н Любомир Христов, и икономическия директор на „Автомагистрали – Черно море” – г-жа Петя Стоянова, откри официално изцяло обновените игрища за волейбол и баскетбол в двора на училището. Изпълненият проект е поредната стъпка в създаването на благоприятна за развитието на учениците среда, едновременно модерна, но и близка до природната.

Кметът поздрави СУ „Сава Доброплодни“ за инициативността да осигури условия за учене и спорт на младите хора от Шумен, а на учениците пожела отлични образователни и спортни резултати, като изрази надеждата си, че от тези площадки ще започнат развитието си спортисти, които да прославят родния си град и България.

Спортните съоръжения със специализирана настилка са създадени по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища за 2022 година, бенефициент по която (въз основа на изготвено от училището предложение) е Община Шумен. Промяната включва и реновирането на спортните трибуни и околните стоманобетонови елементи, както и обезопасяването на всички съдържащи се в тях опасни части.

Общата стойност на спортните площадки е 127 262 лв., от които 117 460 лв. са осигурени от Министерството на образованието и науката,  а останалата част – в размер на 9 802 лв., е дофинансирана от училището.

Прерязването на лентата бе последвано от демонстративен турнир по волейбол и футбол между отборите на СУ “Сава Доброплодни” и ПЕГ “Никола Й. Вапцаров”. На единствената в цяла Северна България лекоатлетическа писта за бягане, изградена неотдавна в двора на училището, се състезаваха млади атлети.