На 24 юни в град Русе се проведе Четвъртият национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ 2023, който се организира от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Сдружение „Културни пространства“ в партньорство с Регионално управление на образованието – Русе. Конференцията има за цел да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки, да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес, както и да провокира дебат по ключови хуманитарни проблеми на съвременността.

Наситената програма с интригуващи теми за четвърти път събра повече от 100 младежи, учители, студенти и млади специалисти от цялата страна, като бяха представени 53 теми в шест хуманитарни направления. В І група – ученици от 11 до 14 г. (5 – 7. клас), взеха участие и бяха отличени Божидара Жечева от VIIб клас с есе по граждански проблем „За правата на жените“, Даяна Василева от VIIа клас за есе на тема „В началото бе словото…“, Елена Йорданова от VIIб клас за текста „Животът” на енергията в живота“, Катерина Гунева от VIIб клас за есе по морален проблем „За силата на словото и храната като основа на емоционалния баланс“, Ралица Вълкова от VIIб клас за доклад на тема „Деца със специални образователни потребности и влиянието им върху съвременния свят“ и Цветелина Дончева от VIIб клас за разказа си „Историята на Горгона Медуза“. Отличените участници бяха наградени от председателя на журито д-р Капка Иванова и директора на библиотеката Теодора Евтимова, като специално отличие за насърчаване на изследователската и проектна работа сред учениците получи и преподавателят по български език и литература Катя Димитрова.

В съпътстващия културен афиш на форума участващите имаха възможност да се срещнат с оператора Пламен Личев, включиха се в разходка до Часовниковата кула и запознаване с Фонд „Акад. Михаил Арнаудов“, а във фоайето на ІІ етаж имаха възможност да разгледат изложбата „100 години от рождението на Иван Коларов“.