Учители от Португалия бяха на петдневно посещение в СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен в рамките на проект „Teaching STEM and STEAM together“ по програма Еразъм+, КД 2 „Сътрудничество между организации и институции“ –  дейност „Малки партньорски проекти”.

Основната цел на проекта е да насърчи иновациите в класната стая чрез използване на STE(A)M дейности, които въвеждат нови подходи към методите на преподаване и учене, като същевременно мотивират и интегрират децата в бъдещето на технологиите.

Това е втората проектна дейност, по време на която педагогическите специалисти от училище EB1/PE da Lombada в Понта до Сол, Мадейра, Португалия, заедно с колегите си от СУ „Сава Доброплодни“, реализираха 4 съвместни STE(A)M урока. Урочните единици, представени от португалските учители, въведоха учениците от начален етап в света на електрониката и електротехниката чрез изработване на мини лед светещ бластер и рисуващ арт бот. Педагогически специалисти от СУ „Сава Доброплодни“ надградиха знанията на ученици от прогимназиален етап по химия с пресъздаване на криминалистична лаборатория за изследване на пръстови отпечатъци. Изработката на крачкомер бе практическата част от интердисциплинарен урок, съчетаващ информационни технологии, математика и биология и здравно образование. Домакин на първата проектна дейност през месец март бе училището в Мадейра, където петима учители от СУ „Сава Доброплодни“ също реализираха 4 съвместни STE(A)M урока с ученици на възраст 3-4 клас („Ръка робот“, „Да построим мост“, „Цветна магия“, „Фабрика за чудовища“).

По време на всеки един урок, учениците имаха възможност да осмислят закономерности от областта на природните науки, да приложат на практика наученото и да работят в екип. Преподавателите от своя страна имаха възможност да обменят идеи и добри практики при разработване и реализиране на STE(A)M обучение, да работят в екип, да повишат професионалните си и социокултурни компетентности.

Предстои издаването на сборник с детайлни разработки на реализираните STE(A)M, който ще има освен хартиена и електронна версия.