• Със Заповед № РД-25-281/31.01.2020 г. на кмета на община  Шумен, г-н Любомир Христов, дните 03 и 04.02.2020 г. са определени за неучебни за всички училища на територията на община Шумен.

  • Със Заповед № РД 09-295/05.02.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 6 до 7 февруари 2020 г. са определени за неучебни за училищата от област Шумен.