Елисавета Димова, Светлана Енчева и д-р Ангел Ангелов преминаха обучение за работа STE(А)M комплект Photonics Explorer. Photonics Explorer е с фокус върху експерименталната физика, свързана със светлината. Комплектът е насочен към практическа работа и използване на научни методи. Възможни са експерименти с над 110 компонента от висок клас, като лещи, LED и лазерни модули, дифракционни решетки и поляризатори. Компонентите се използват в експерименти и тестове, които обучават учениците на физическите явления, свързани например с пренос на данни, оптика и цветове, дифракция и интерференция. Големият брой компоненти позволява на всички ученици в класа да участват в експериментите едновременно. Photonics Explorer е насочен към курсове по физика, свързани със светлината в прогимназиален и гимназиален етап.