Жарина Савова Иванова от 5.г клас и Тина Росенова Николова от 6.г клас заеха призовото трето място тази година в националното състезание по изобразително изкуство ,,Лаборатория за изкуство”

 

Ученичките трябваше да решават тест с теоретични въпроси от историята и теорията на изкуството и да покажат изобразителните си умения чрез рисунка по зададена тема!

Поздравления за нашите ученички! Желаем нови постижения в областта на изкуството и много творческо вдъхновение!